UBND huyện Mê Linh, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022

23/06/2022

UBND huyện Mê Linh, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/06/2022 đến 17h00 ngày 22/07/2022

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND huyện Mê Linh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: melinh.hanoi.gov.vn