UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2022

26/07/2022

UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/07/2022 đến hết ngày 19/08/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Minh Long

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: minhlong.quangngai.gov.vn