UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

19/07/2022

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/07/2022 đến hết ngày 18/08/2022

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: mucangchai.yenbai.gov.vn