UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

04/06/2021

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mường La, tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: muongla.sonla.gov.vn