UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2020

18/11/2020

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo tuyển dụng viên chức y tế đối với các đối tượng hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Số lượng viên chức y tế cần tuyển: 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 7 người, cụ thể:

– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Bác sĩ; Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ (hạng III) tại Trạm Y tế xã Xuân Lam.

– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Bác sĩ; Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ (hạng III) tại Trạm Y tế xã Xuân Mỹ.

– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Y sĩ; Chức danh nghề nghiệp: Y sĩ (hạng IV) tại Trạm Y tế xã Xuân Giang.

– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Hộ sinh; Chức danh nghề nghiệp: Hộ sinh hạng IV tại Trạm Y tế xã Xuân Hội.

– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Hộ sinh; Chức danh nghề nghiệp: Hộ sinh hạng IV tại Trạm Y tế xã Xuân Phổ.

– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Điều dưỡng; Chức danh nghề nghiệp: Điều dưỡng hạng IV tại Trạm Y tế xã Xuân Yên.

– 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Dược; Chức danh nghề nghiệp: Dược hạng IV tại Trạm Y tế xã Cương Gián.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Ngoài các điều kiện chung thì Điều kiện cụ thể như sau:

a) Về trình độ chuyên môn:

– Vị trí việc làm Bác sĩ: Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng).

– Vị trí việc làm Y sĩ: Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp.

– Vị trí việc làm Hộ sinh: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh.

– Vị trí việc làm Điều dưỡng: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặt y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế.

– Vị trí việc làm Dược: Tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

b) Về trình độ ngoại ngữ:

– Đối với vị trí việc làm Bác sĩ: Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ tương đương theo quy định hiện hành.

– Đối với vị trí việc làm: Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược: Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ tương đương theo quy định hiện hành.

Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Văn bản số 1104/SGDĐT-TCBM ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

c) Về trình độ tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Hồ sơ tuyển dụng

Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp 01 hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, công chứng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điểu kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, công chứng.

– Văn bản được cơ quan có thẩm quyền đồng ý hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

– Bản sao chứng thực hoặc công chứng Sổ bảo hiểm xã hội; Bảng kê quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, địa điểm xét tuyển và phí xét tuyển:

Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 20/11/2020 đến ngày 24/11/2020 (thời gian trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.

Địa điểm xét tuyển: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân; Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Phí xét tuyển: Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh.

Trong quá trình làm hồ sơ dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 02393.827.667) để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghixuan.hatinh.gov.vn