UBND huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

07/01/2022

UBND huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 408 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: thcsnguyenvanquy.hcm.edu.vn