UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

27/07/2022

UBND huyện Nho Quan, Ninh Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/08/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Nho Quan

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nhoquan.ninhbinh.gov.vn