UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2)

22/09/2022

UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

 Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: phonggddtninhphuoc.edu.vn