UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2020

25/08/2020

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thuộc huyện Phong Điền năm 2020.

UBND huyện Phong Điền thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thuộc huyện Phong Điền năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng là 03 chủ tiêu, cụ thể:

TT

Chức danh công chức

Đơn vị

Số lượng chỉ tiêu

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

1

Chỉ huy trưởng

Quân sự xã

UBND xã Phong Sơn

01

Tốt nghiệp Trung cấp Quân sự cơ sở trở lên

2

Chỉ huy trưởng

Quân sự xã

UBND xã Phong Bình

01

Tốt nghiệp Trung cấp Quân sự cơ sở trở lên

3

Chỉ huy trưởng

Quân sự xã

UBND xã Phong Mỹ

01

Tốt nghiệp Trung cấp Quân sự cơ sở trở lên

Tổng cộng:

03

2. Điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển công chức để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Khoản 1, Điều 10, Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thuộc quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Hiểu biết về lý luận chính trị, chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Ngoài các điều kiện cụ thể nêu trên, người đăng ký dự tuyển công chức để bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự: giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu.

– Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND cấp xã (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) hoặc thủ trưởng đơn vị nơi công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Bản sao có chứng thực quyết định bố trí công tác ở cấp xã; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

– 02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin, 02 ảnh 4×6 thời gian chụp ảnh không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, ghi rõ đầy đủ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh.

4.2. Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng của chức danh công chức cần tuyển tại một xã có nhu cầu tuyển dụng. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

IIPHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng theo phương thức xét tuyển.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Dự kiến khoảng cuối tháng 9 năm 2020. Thời gian cụ thể Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 8 năm 2020 đến 17 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2020.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Phòng Nội vụ huyện Phong Điền.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số điện thoại: 0234.3751.789 hoặc 0234.3551.610.

– Nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng trong giờ hành chính (trừ ngày được nghỉ lễ, ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật).

3. Lệ phí tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào số lượng thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tiến hành thu lệ phí dự tuyển, cụ thể như sau:

Số lượng thí sinh dự thi

Mức thu

(đồng/thí sinh/lần dự thi)

Dưới 100 thí sinh

500.000 đồng

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

400.000 đồng

Từ 500 thí sinh trở lên

300.000 đồng

Thông báo này được thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện (phongdien.thuathienhue.gov.vn), niêm yết tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã.

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền thông báo cho tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch chi tiết

Nguồn tin: phongdien.thuathienhue.gov.vn