UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023

05/08/2022

UBND huyện Phú Giáo, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 25/08/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Giáo

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: phugiao.binhduong.gov.vn