UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023

12/01/2023

UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 15/02/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Thiện

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: phuthien.gialai.gov.vn