UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

26/06/2020

UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/06/2020 đến hết ngày 25/07/2020

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện Phú Xuyên, Tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên – Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phuxuyen.hanoi.gov.vn