UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020

31/03/2020

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu, trong đó:

– Chỉ tiêu tuyển dụng cử tuyển: 01 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học hạng II

– Chỉ tiêu tuyển dụng ngoài cử tuyển: 37 chỉ tiêu gồm 20 chỉ tiêu giáo viên Mầm non hạng III, 17 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học hạng II.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/043/2020 đến hết ngày 30/04/2020

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Phù Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phuyen.sonla.gov.vn