UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

23/04/2021

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 47 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/04/2021 đến hết ngày 22/05/2021

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Yên, tiểu khu 2, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 119-10-13

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

>>>>> Xem thêm: UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Nguồn tin: phuyen.sonla.gov.vn