UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2021

23/08/2021

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm đảm bảo số lượng và nhu cầu sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Ủy ban nhân dân xã thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã với nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN,  CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp (ưu tiên người có bằng Đại học);

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, am hiểu về tình hình kinh tế – xã hội tại địa phương.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng

Gồm 01 chỉ tiêu thuộc chức danh Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh, Nhà Văn hóa xã.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Hình thức tuyển dụng

Bằng hình thức xét tuyển.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 25/8/2021.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận hồ sơ trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ.

Vậy, Ủy ban nhân dân xã thông báo để những người có nhu cầu dự tuyển, đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng./.

Nguồn tin: quangtho.thuathienhue.gov.vn