UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

17/12/2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/12/2021 đến hết ngày 13/01/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Quỳnh Nhai, xóm 1 xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Mai, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: quynhnhai.sonla.gov.vn