UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

22/07/2021

UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/07/2021 đến hết ngày 05/08/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Sơn Dương, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn) 

Nguồn tin: sonduong.gov.vn