UBND huyện Tân Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức giáo dục, nhân viên kế toán năm 2021

21/10/2021

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Kế hoạch số 1366/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện Tân Sơn về việc tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, nhân viên Kế toán làm việc tại các cơ sở giáo dục huyện Tân Sơn năm 2021.

Uỷ ban nhân dân huyện Tân Sơn thông báo tuyển dụng như sau:

1. Chỉ tiêu và cơ cấu tuyển dụng theo vị trí việc làm

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên Tiểu học: 13 chỉ tiêu (Trong đó: Giáo viên Văn hóa: 08; Giáo viên Tiếng Anh: 05)

Giáo viên Trung học cơ sở: 26 chỉ tiêu (Trong đó: Toán, Toán – Tin: 07; Vật lý: 04; Hóa học: 03; Ngữ văn: 06; Tiếng Anh: 06).

Nhân viên Kế toán: 14 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển dụng

a) Quy định chung:

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Quy định cụ thể:

Đối tượng tuyển dụng là giáo viên: Người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đối tượng tuyển dụng là nhân viên Kế toán: Có trình độ đại học trở lên, ngành kế toán, tài chính.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên, nhân viên Kế toán làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập huyện Tân Sơn:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ)

* Đối tượng là nhân viên Kế toán:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Những đối tượng không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Bản khai sơ yếu lý lịch được lập chậm nhất trước 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh 4 x 6 (cm) và có dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch;

– Bản phô tô bằng tốt nghiệp, văn bằng chứng chỉ;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản phô tô sổ học tập hoặc phiếu kết quả học tập toàn khoá;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

– Bản phô tô sổ hộ khẩu có tên của người dự tuyển;

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên địa chỉ liên lạc, số điện thoại của người dự tuyển;

– Các giấy tờ khác có liên quan (BHXH…);

– Những thí sinh khi có kết quả trúng tuyển phải bổ sung thêm:

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên) chậm nhất trước 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ, có dán ảnh 4×6 (cm), có dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý:

Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan là bản phô tô phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. Khi có kết quả trúng tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định tuyển dụng.

– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi đầy đủ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ e-mail (nếu có),…

Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

– Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

6. Nội dung xét tuyển

Việc tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, nhân viên Kế toán thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Đối với vị trí việc làm là viên chức giáo viên:

+ Kiểm tra, sát hạch bằng hình thức thực hành giảng dạy 01 tiết học trên lớp để kiểm tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Thời gian thực hành giảng dạy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tiết dạy của giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở.

+ Điểm thực hành giảng dạy được tính theo thang điểm 100.

Đối với vị trí việc làm là nhân viên Kế toán:

+ Kiểm tra sát, hạch bằng hình thức thực hành trên máy tính về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển.

+ Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian thực hành: Tối đa 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

7. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Lưu ý: Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

8. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, nhân viên Kế toán đợt này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

9.  Lệ phí xét tuyển

Mức thu phí tuyển dụng được thực hiện tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Dưới 100 thí sinh dự tuyển: 500.000đ/thí sinh;

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự tuyển: 400.000đ/thí sinh;

Trên 500 thí sinh dự tuyển: 300.000đ/thí sinh.

* Thời gian thu phí tuyển dụng: Ngày bốc thăm giờ giảng thực hành.

10. Thời gian tổ chức tuyển dụng

Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 12/11/2021: Thông báo tuyển dụng;

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 12/11/2021: Phát hành hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển (trong giờ hành chính);

Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021: Nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển (trong giờ hành chính);

Ngày 13/11/2021: Thực hiện xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm; Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2;

Ngày 18/11/2021: Thí sinh dự xét tuyển giáo viên Tiểu học, THCS bốc thăm bài thực hành giảng dạy; nộp lệ phí tuyển dụng.

Từ ngày 22/11/2021: Kiểm tra, sát hạch: Thực hành để kiểm tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 12/12/2021: Niêm yết thông báo kết quả tuyển dụng, thông báo kết quả tuyển dụng bằng văn bản tới người dự tuyển;

Từ ngày 13/12/2021: Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả và ban hành quyết định tuyển dụng sau khi được Sở Nội vụ thẩm định.

11. Địa điểm tổ chức tuyển dụng

Địa điểm phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ dự tuyển: Tại phòng Nội vụ huyện Tân Sơn.

Địa điểm thực hành giảng dạy, thực hành kiểm tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với người dự tuyển:

+ Giáo viên Tiểu học: Tại trường tiểu học Tân Phú (Địa chỉ: Khu 8, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

+ Giáo viên THCS, nhân viên Kế toán: Tại trường Phổ thông DTNT THCS huyện Tân Sơn (Địa chỉ: Khu 9, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, nhân viên Kế toán làm việc tại các cơ sở giáo dục huyện Tân Sơn năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn xin trân trọng thông báo.

Nguồn tin: tanson.phutho.gov.vn