UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2023

10/10/2023

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND huyện Tây Giang về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang năm 2023; Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Tây Giang năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng
1.1. Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang.
1.2. Đã tốt nghiệp ra trường, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định.
2. Chỉ tiêu, nhóm vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo cần tuyển
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của huyện năm 2023 là 12 chỉ tiêu, trong đó: 07 chỉ tiêu tuyển dụng dành cho đối tượng dân tộc thiểu số, cụ thể:
– Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện: 05 chỉ tiêu (trong đó có 03 chỉ tiêu người dân tộc thiểu số).
– Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện: 01 chỉ tiêu.
– Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện: 06 chỉ tiêu (trong đó có 04 chỉ tiêu người dân tộc thiểu số).
(có Phụ lục kèm theo)
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc (trừ các vị trí tuyển dụng người dân tộc thiểu số), nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.
– Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên theo từng chuyên ngành đào tạo, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội
viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).
– Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hủy bỏ kết quả thi; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng viên chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
– Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý.
– Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đối tượng ưu tiên trong
tuyển dụng viên chức (nếu có).
– 03 (ba) ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).
– 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí tuyển dụng
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ khi ban hành thông báo tuyển dụng đến 17h, ngày 10/11/2023.
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện Tây Giang (địa chỉ: thôn
Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).
– Phí tuyển dụng: 500.000/người (Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
7. Nội dung, hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng, cụ thể như sau:
7.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí
việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
7.2. Vòng 2: kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Hình thức: phỏng vấn.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có thời gian để chuẩn bị
không quá 15 phút).
8. Hướng dẫn ôn tập (nếu có), thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; danh mục tài liệu ôn tập; thời gian tổ chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng và các nội dung khác có liên quan, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam: taygiang.quangnam.gov.vn.
Nếu phát sinh vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên hệ Phòng Nội vụ huyện Tây Giang qua số điện thoại 0235.3796.649 để được giải đáp, hướng dẫn./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 – Mẫu bìa hồ sơ

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: taygiang.quangnam.gov.vn