UBND huyện Tây Sơn, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

16/03/2022

Thực hiện Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG: 16 người.

(Có phụ lục nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 kèm theo)

II.  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ).

– Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; ngoài những điều kiện tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 còn phải thực hiện theo quy định riêng của ngành. Người dự tuyển phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Đối với trường hợp tiếp nhận vào công chức: Người đăng ký dự tuyển nộp Hồ sơ theo điểm 3 mục VIII của Kế hoạch này.

Đối với trường hợp thi tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu, kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh) và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh), Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ huyện.

Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký, Hồ sơ dự tuyển; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

III.  THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo (trừ thứ bảy, chủ nhật). Người đăng ký dự tuyển liên hệ với Phòng Nội vụ huyện thông qua số điện thoại 0256.3580971 để được giải đáp các thắc mắc trong quá trình đăng ký.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (địa chỉ: Số 59, Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn). Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính (thời gian gửi tính theo dấu bưu chính trên phong bì) tại địa chỉ nêu trên.

IV.  PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

Xét tiếp nhận vào công chức: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp theo khoản VIII Kế hoạch này.

Thi tuyển: Sau khi thực hiện việc tiếp nhận vào công chức, nếu tại vị trí đăng ký dự tuyển đã hết chỉ tiêu tuyển dụng, thì người dự tuyển không thuộc đối tượng tiếp nhận vào công chức tại vị trí này được điều chuyển sang vị trí tuyển dụng khác nếu có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng. Ủy ban nhân dân huyện thông báo và tổ chức thi tuyển đối với các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại.

2.  Hình thức, nội dung thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết.

Thời gian làm bài: 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.

Thi tuyển: Sau khi thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức, nếu tại vị trí đăng ký dự tuyển đã hết chỉ tiêu tuyển dụng, thì người dự tuyển không thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm công chức tại vị trí này được điều chuyển sang vị trí tuyển dụng khác nếu có bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn thông báo và tổ chức xét tuyển đối với các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại.

Thông báo này được đăng tải công khai trên Trang Web Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, Báo Bình Định, Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn và trụ sở làm việc của các đơn vị nơi có nhu cầu tuyển dụng.

***** Tài liệu đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tayson.binhdinh.gov.vn