UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN&GDTX năm 2022

23/08/2022

UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 24/08/2022 2

– Địa điểm:Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thachha.hatinh.gov.vn