UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy năm 2022

12/05/2022

Căn cứ Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện Thanh Thủy về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy;

UBND huyện Thanh Thủy thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy, cụ thể như sau:

1.  Chức danh và số lượng cần tuyển dụng

Số lượng: 01 người;

Chức danh tuyển dụng: Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau được đăng ký dự tuyển

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Tốt nghiệp trung học phổ thông; có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;

– Có chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Trong diện Quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Thủy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– 02 ảnh 4×6, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh được đăng kí dự tuyển vào 01 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng kí từ 02 đơn vị trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh không trả lại sau khi kết thúc kỳ tuyển dụng.

4.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí tuyển dụng

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/5/2022 đến hết ngày 11/6/2022 (trong giờ hành chính; trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, người đăng ký dự tuyển mang theo hồ sơ cá nhân (được cấp có thẩm quyền công nhận) để đối chiếu với nội dung được ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển.

Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau:

+ Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

+ Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

+ Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

+ Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

Địa điểm phát hành, nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Thanh Thủy.

Lệ phí tuyển dụng: 500.000đ/thí sinh.

5.  Nội dung, hình thức tuyển dụng

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Nội dung tuyển dụng: Được chia làm 2 vòng, cụ thể như sau:

Vòng 1: Thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; nếu đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6.  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Thời gian phỏng vấn (vòng 2): Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20/6/2022.

Địa điểm: UBND huyện Thanh Thủy.

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND huyện Thanh Thủy về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Sơn Thủy.

***** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: thanhthuy.phutho.gov.vn