UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

04/06/2020

Căn cứ Kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 02/6/2020 của UBND huyện Thanh Thủy về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, THCS công lập huyện Thanh Thủy năm 2020, UBND huyện Thanh Thủy thông báo nội dung tuyển dụng như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam (tính đến ngày phát hành hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển);

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Cụ thể:

1.1. Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học:

+ Có trình độ Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Văn hóa tiểu học, Sư phạm tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối với vị trí việc làm giáo viên THCS:

– Có trình độ Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành Tin học hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng

– Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu; trong đó: Giáo viên Văn hóa Tiểu học: 05 chỉ tiêu; Giáo viên tiếng Anh Tiểu học: 06 chỉ tiêu; Giáo viên Tin THCS: 05 chỉ tiêu;

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Vị trí việc làm, đơn vị tuyển dụng

– Vị trí việc làm:

+ Giáo viên Văn hóa Tiểu học; + Giáo viên tiếng Anh Tiểu học;

+ Giáo viên Tin THCS;

– Đơn vị tuyển dụng: UBND huyện Thanh Thủy.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển viên chức giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau: 

1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm; nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

– Thực hành giảng dạy 01 giờ học trên lớp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; thời gian thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thí sinh bốc thăm bài giảng để kiểm tra thực hành;

– Điểm thực hành giảng dạy được tính theo thang điểm 100;

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành giảng dạy.

IV. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Trình tự, thời gian

– Từ ngày 04/6/2020 đến 17 giờ ngày 03/7/2020: Tổ chức phát hành, tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Từ ngày 04/7/2020: Thực hiện xét tuyển vòng 1 (Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm);

– Từ ngày 08/7/2020: Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2;

– Từ ngày 13/7/2020: Người dự tuyển bốc thăm bài giảng;

– Từ ngày 15/7/2020: Tổ chức kiểm tra thực hành;

– Từ ngày 27/7/2020: Thông báo kết quả xét tuyển;

– Từ ngày 31/7/2020: Phê duyệt kết quả tuyển dụng; thông báo kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển.

2. Địa điểm:

– Hội đồng tuyển dụng làm việc tại Trụ sở UBND huyện Thanh Thủy; cơ quan thường trực: Phòng Nội vụ;

– Phát hành và tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Thanh Thủy;

– Địa điểm thực hành: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định địa điểm chính thức và thông báo cho thí sinh sau.

Thí sinh căn cứ vào trình độ chuyên môn được đào tạo, chỉ tiêu được tuyển dụng để đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Hội đồng tuyển dụng để được hướng dẫn cụ thể qua số máy điện thoại (Phòng Nội vụ huyện Thanh Thủy): 0210.3877484.

Trên đây là Thông báo nội dung tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các trường Tiểu học, THCS công lập huyện Thanh Thủy năm 2020.

UBND huyện Thanh Thủy trân trọng thông báo./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

Nguồn tin: thanhthuy.phutho.gov.vn