UBND huyện Trà Cú, Trà Vinh tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022

28/11/2022

UBND huyện Trà Cú, Trà Vinh tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 75 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 28/12/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Cú, Trà Vinh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tracu.travinh.gov.vn