UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

16/09/2020

UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 15/10/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện hoặc tại UBND xã đăng ký dự tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Nguồn tin: tuky.haiduong.gov.vn