UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2022

05/04/2022

UBND huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 121 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

 Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vinhloi.baclieu.gov.vn