UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

08/04/2022

UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/04/2022 đến hết ngày 13/05/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: vonhai.thainguyen.gov.vn