UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021

22/01/2021

UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/01/2021 đến ngày 09/02/2021 và từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Yên Khánh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021

UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021

UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021

UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021 UBND huyện Yên Khánh, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: yenkhanh.ninhbinh.gov.vn