UBND huyện Yên Minh, Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

07/07/2021

UBND huyện Yên Minh, Hà Giang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 95 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/07/2021 đến hết ngày 02/08/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Yên Minh, tổ 4, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: yenminh.hagiang.gov.vn