UBND phường 2, Bà Rịa -Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021

10/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND Phường 2 về tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND Phường 2, thành phố Vũng Tàu năm 2021 và Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND Phường 2, thành phố Vũng Tàu năm 2021. Ủy ban nhân dân Phường 2 thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách vào làm việc tại UBND Phường 2 như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Vị trí, chức danh tuyển dụng:

01 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

01 Phụ trách kiểm tra Đảng ủy.

3. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Tiêu chuẩn chung:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

* Đối với chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Về trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp trở lên.

Về trình độ lý luận chính trị: sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.

Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên.

* Đối với chức danh Phụ trách Kiểm tra Đảng ủy:

Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Về trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên những chuyên ngành đào tạo có liên quan về thống kê, hành chính, quản lý nhà nước, luật, xã hội học, quản trị văn phòng.

Về trình độ lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.

Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên.

4.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

4.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ tiêu chuẩn theo quy định.

– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

4.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, chế độ ưu tiên

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu 01 kèm theo Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND Phường 2).

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu số 02 kèm theo Kế hoạch số 377/KH- UBND ngày 29/3/2021 của UBND Phường 2) có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

– Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cm x 6cm).

Chế độ ưu tiên: Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc thiểu số;

– Vợ, chồng, con ruột của các đối tượng thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK1 của Việt Nam;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người có trình độ chuyên môn cao hơn;

– Người dự tuyển là nữ.

6. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

6.1 Thời gian: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 07/6/2021 đến ngày 07/7/2021.

6.2. Địa điểm nhận hồ sơ: UBND Phường 2 (Bộ phận Văn phòng – Thống kê), địa chỉ: số 20 Phan Chu Trinh, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu. Điện thoại liên hệ: 0378.263.200

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

– Sơ yếu lý lịch: Mau so 2 -So yeu ly lich tu thuat

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn