UBND phường Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023

13/03/2023

UBND phường Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 31/03/2023

– Địa điểm: Văn phòng UBND phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thudaumot.binhduong.gov.vn