UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

12/08/2021

UBND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 102 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/08/2021 đến hết ngày 09/09/2021

– Địa điểm: Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển dụng và nộp hồ sơ trực tuyến UBND quận Cẩm Lệ. 

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: