UBND quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng công chức CHTQS phường Đằng Hải năm 2023

29/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân quận về Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Đằng Hải;
Ủy ban nhân dân quận Hải An thông báo như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng, đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
a) Tiêu chuẩn chung:
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
b) Tiêu chuẩn cụ thể:
– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở trở lên.
– Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân phường ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn phường.
– Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự phường.
– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường thuộc quận và có văn bản thống nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hải An.
2. Về nhu cầu tuyển dụng
Số lượng là 01 người, cụ thể: Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường Đằng Hải.
3. Về hình thức tuyển dụng: Thực hiện xét tuyển và bổ nhiệm chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
5. Hồ sơ xét tuyển:
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, hồ sơ gồm:
(1) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự tuyển công tác hoặc cư trú.
(2) Bản sao giấy khai sinh.
(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
(4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
(5) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
(6) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tuyển dụng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
(7) Ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận đối với người đăng ký xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường.
(8) Các quyết định nhân sự của cá nhân, xác nhận đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).
6. Lệ phí tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
– Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 26/5/2023 đến hết ngày 24/6/2023. Vào các buổi sáng từ: 08 giờ đến 10 giờ (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).
– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ quận Hải An (Địa chỉ: Tẩng 4 – Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hải An, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng).
Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Đỗ Ngọc Cường – Chuyên viên phòng Nội vụ quận Hải An. Số ĐT: 0906292188.
8. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch:
– Thời gian phỏng vấn, sát hạch: 1/2 ngày.
– Địa điểm kiểm tra sát hạch: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hải An
(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).
Ghi chú:
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quận Hải An, Báo Hải Phòng, niêm yết công khai tại phòng Nội vụ và trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, cần hướng dẫn, đề nghị liên hệ với cơ quan thường trực công tác tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường: Phòng Nội vụ quận Hải An – Số điện thoại: 0225.3625478 (trong giờ làm việc).

Nguồn tin: haian.haiphong.gov.vn