UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên mầm non năm học 2021-2022

08/09/2021

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu năm học 2021-2022, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thông báo xét tuyển giáo viên mầm non như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển, vị trí việc làm xét tuyển

Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26): 67 người

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét tuyển

2.1 Tiêu chuẩn

Người đăng ký xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Hải Châu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật viên chức.

2.2 Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.3 Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo.

3. Thời hạn, phương thức, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến hết 17h30 ngày 28 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định, hoặc thời gian phải nghỉ để thực hiện công tác phòng chống dịch theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền) đối với người nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp. Đối với Phiếu dự tuyển nộp qua đường bưu chính thì thời hạn nộp hồ sơ tính theo ngày trên dấu bưu cục.

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dụng tại Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND quận Hải Châu: http://haichau.danang.gov.vn

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong việc kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, UBND quận Hải Châu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Phương thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển lựa chọn đăng ký dự tuyển thông qua các hình thức như sau:

Đăng ký trực tuyến: Người dự tuyển truy cập vào địa chỉ http://103.161.118.207:82/#/form-dang-ky hoặc đăng nhập trang thông tin điện tử của UBND quận Hải Châu: http://haichau.danang.gov.vn tại mục “Hệ thống tuyển dụng trực tuyến công chức, viên chức” để đăng ký (có hướng dẫn kèm theo).

Gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính về tại địa chỉ: Phòng Nội vụ quận Hải Châu, số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (ghi rõ Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non ngoài bì thư).

Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng Nội vụ quận Hải Châu, số số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND quận khuyến nghị người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển thông qua hình thức trực tuyến hoặc qua đường bưu chính. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, người đăng ký dự tuyển liên hệ Phòng Nội vụ quận Hải Châu qua số điện thoại: 0236.3837065 hoặc 02363.562.507 để được hướng dẫn thêm về các nội dung đăng ký dự tuyển.

4.  Nội dung, hình thức xét tuyển

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thực hành.

Nội dung thi: Cách thức tổ chức một hoặc một số hoạt động giáo dục trong một tiết lên lớp theo yêu cầu của đề

Thời gian thi: 15 phút (thí sinh có thời gian 30 phút để chuẩn bị nội dung trước khi trình bày.

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

5. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 6 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển sau khi hoàn thành tiếp nhận, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến việc tuyển dụng viên chức được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử quận Hải Châu tại địa chỉ: www.haichau.danang.gov.vn, đề nghị người đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để biết.

Trên đây là Thông báo xét tuyển giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc UBND quận Hải Châu năm học 2021-2022.

Nguồn tin: haichau.danang.gov.vn