UBND quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

12/05/2022

UBND quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc quận năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/05/2022 đến 17h  ngày 27/05/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – UBND quận Hoàn Kiếm

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự tuyển

Bản kê khai tài sản

Sơ yếu lý lịch viên chức

Phiếu nhận xét đánh giá

Phiếu nhận xét cán bộ, đảng viên

Nguồn tin: thtrangan.hoankiem.edu.vn