UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

26/07/2021

Thực hiện Quyết định số 330/QĐ-SNV ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022, UBND quận Liên Chiểu thông báo thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN DỤNG TƯƠNG ỨNG VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Giáo viên tiểu học: 50 giáo viên

Giáo viên trung học cơ sở: 34 giáo viên

(Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng)

II.  SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN VIỆC THI TUYỂN

1. Bậc tiểu học

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III

2.  Bậc trung học cơ sở

Vị trí việc làm: Giáo viên trung học cơ sở hạng III

III.  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

Người đăng ký thi tuyển vào viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

Người đăng ký dự tuyển phải tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở.

Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng. Đối với người đăng ký dự tuyển không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì ngoài việc phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về bằng tốt nghiệp, trình độ chuyên môn của vị trí đăng ký tuyển dụng tại Khoản 2 Mục này, phải tốt nghiệp cử nhân loại giỏi trở lên.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

IV.  ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA THI TUYỂN

1. Điều kiện

1.1 Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2 Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Kế hoạch này.

2.  Lệ phí thi tuyển

Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.1 Thời gian nhận Phiếu đăng ký

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 8 năm 2021 (để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính hoặc đăng ký qua trang    thông   tin    điện   tử    của    UBND   quận    Liên    Chiểu    tại    địa chỉ http://www.lienchieu.danang.gov.vn).

2.  Địa chỉ và địa điểm nhận Phiếu đăng ký

Địa chỉ và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, số 168, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại đơn vị: 0236-3841586.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và không để lây lan dịch bệnh, người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) và nộp theo đường bưu chính hoặc đăng ký qua trang thông tin điện tử của UBND quận Liên Chiểu tại địa chỉ http://www.lienchieu.danang.gov.vn;

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http://www.lienchieu.danang.gov.vn

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong việc kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, UBND quận Liên Chiểu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính được tính theo ngày trên dấu của bưu cục.

V.   HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng

Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng.

Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển.

Điểm kết quả thi tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.  Nội dung, hình thức thi, thời gian thi và cách tính điểm

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện nội dung và hình thức thi theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Trong đó:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thực hành;

Nội dung thi: Cách thức tổ chức một hoặc một số hoạt động giáo dục trong một tiết lên lớp theo yêu cầu của đề thi;

Thời gian thi: 15 phút (thí sinh có thời gian 30 phút để chuẩn bị nội dung trước khi trình bày);

Thang điểm: 100 điểm;

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

3.  Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

4.  Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm thi thực hành cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 5 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thực hành tại vòng 2.

VI.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển UBND quận sẽ có thông báo sau.

Trên đây là Thông báo thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: lienchieu.danang.gov.vn