UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2021 – 2022

09/08/2021

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/08/2021 đến hết ngày 07/09/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn, số 486 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: nguhanhson.danang.gov.vn