UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ giáo dục năm 2021

04/08/2021

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-SNV ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Ngũ Hành Sơn năm học 2021 – 2022 , UBND quận thông báo một số nội dung về việc tuyển dụng, cụ thể như sau:

1.  Số lượng người làm việc cần tuyển dụng

a) Bậc mầm non: 13 chỉ tiêu, cụ thể:

Kế toán viên (06.031): 05 chỉ tiêu;

Văn thư viên (02.007): 01 chỉ tiêu;

Văn thư trung cấp (02.008): 05 chỉ tiêu;

Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 02 chỉ tiêu.

b) Bậc tiểu học: 09 chỉ tiêu, cụ thể:

Kế toán viên (06.031): 01 chỉ tiêu;

Kế toán trung cấp (06.032): 01 chỉ tiêu;

Văn thư viên (02.007): 01 chỉ tiêu;

Văn thư trung cấp (02.008): 01 chỉ tiêu;

Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 01 chỉ tiêu;

Thư viện viên hạng III (V.10.02.06): 01 chỉ tiêu;

Thư viện viên hạng IV (V.10.02.07): 03 chỉ tiêu.

c) Bậc trung học cơ sở: 14 chỉ tiêu, cụ thể:

Kế toán viên (06.031): 01 chỉ tiêu;

Kế toán trung cấp (06.032): 02 chỉ tiêu;

Văn thư viên (02.007): 01 chỉ tiêu;

Y sĩ hạng IV (V.08.03.07): 04 chỉ tiêu;

Thư viện viên hạng III (V.10.02.06): 01 chỉ tiêu;

Quản trị hệ thống hạng III (V11.06.14): 02 chỉ tiêu;

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (V.07.07.20): 03 chỉ tiêu.

2.  Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo.

3.  Thời hạn, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1 Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2021 đến 17h30 ngày 03 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND quận Ngũ Hành Sơn: http://nguhanhson.danang.gov.vn

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Chủ tịch UBND quận sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

3.2 Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn, Tầng 02 Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn, địa chỉ số 486 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 0236.3912070 hoặc 0236.3847309.

3.3 Hình thức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển

Nộp trực tiếp tại Phòng bảo vệ Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn, số 486 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, hoặc gửi theo đường bưu chính, hoặc chụp hình, scan phiếu đăng ký dự tuyển gửi qua Zalo số điện thoại: 0905.904886.

4.  Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức: Phỏng vấn;

Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (Trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại khoản 4 Mục này đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 6 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

6.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7.  Thời gian và địa điểm thi

Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn có thông báo cụ thể sau khi thu nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển viên chức, đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn, số điện thoại: 0236.3912070 hoặc 0236.3847309.

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Ngũ Hành Sơn năm học 2021 – 2022.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nguhanhson.danang.gov.vn