UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường mầm non năm học 2021 – 2022

26/07/2021

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường mầm non năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/07/2021 đến hết ngày 21/08/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn