UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020

19/03/2020

UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu

– Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 01 chỉ tiêu

– Tài chính – Kế toán: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/03/2020 đến hết ngày 10/04/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Thốt Nốt, Khu vực Phụng Thạnh 1, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020

UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020

UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020 UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020

UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020 UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND quận Thốt Nốt, Cần Thơ tuyển dụng công chức phường năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: cantho.gov.vn