UBND thành phố Thuận An, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023

25/07/2022

UBND thành phố Thuận An, Bình Dương tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 255 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2022 đến 16h00 ngày 15/08/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thuận An, Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tệp đính kèm:

–  Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: thuanan.binhduong.gov.vn