UBND thành phố Uông Bí, Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

21/11/2020

Căn cứ Công văn số 7838/UBND-TH5 ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND thành phố Uông Bí; Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Uông Bí, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Uông Bí năm 2020 cụ thể như sau:

I. Số lượng, vị trí cần tuyển dụng: 24 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: 01 chỉ tiêu

2. Trung tâm phát triển quỹ đất: 10 chỉ tiêu

3. Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử: 13 chỉ tiêu.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm theo quy định tại mục I, Thông báo này;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của một vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo tuyển dụng, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất chung do Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố phát hành);

2. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; Giấy chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THPT, trong kỳ thi khoa học cấp quốc gia trở lên đối với thí sinh nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

5. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc tại phần người nhận trên phong bì. Nếu tên người nhận trên phong bì không phải là tên của thí sinh tham gia dự thi, phải ghi rõ tên của thí sinh cạnh tên người nhận (ví dụ: “họ tên người nhận (họ tên thí sinh)”).

Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố Uông Bí (Tầng 1, trụ sở Thành ủy Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 25/12/2020 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố Uông Bí. Tầng 1 Trụ sở Thành ủy Uông Bí, số 3, đường Trần Hưng Đạo, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 0203.6574.678 hoặc 0984.666.808.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm và phải trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố trong thời hạn nộp hồ sơ (theo mẫu thống nhất chung do Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố phát hành; hồ sơ đã tiếp nhận không trả lại).

Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

V. Hình thức, nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Hình thức, nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

VI. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức

1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch hội đồng thi quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

* Lưu ý: Đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng vừa có hồ sơ dự tuyển thuộc đối tượng xét tuyển theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ vừa có hồ sơ dự tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thông thường thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện xét tuyển những trường hợp thuộc diện xét tuyển theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ trước, nếu còn chỉ tiêu mới tiếp tục thực hiện xét tuyển các trường hợp còn lại.

VI. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm tưu tiên trong xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ như sau:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

VII. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đối với các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Uông Bí năm 2020, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Uông Bí năm 2020. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố Uông Bí qua số điện thoại: 0203.6574.678 hoặc 0984.666.808 để được giải đáp và hướng dẫn./.

Nguồn tin: Báo Quảng Ninh