UBND thị xã An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

29/11/2022

UBND thị xã An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 28/12/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện An Khê

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

 Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ankhe.gialai.gov.vn