UBND thị xã Bình Long, Bình Phước tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022

18/05/2022

UBND thị xã Bình Long, Bình Phước tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 67 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 16/06/2022

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ – UBND thị xã Bình Long, số 14, Lê Quý Đôn, phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: binhlong.binhphuoc.gov.vn