UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022

01/12/2021

Thực hiện quyết định số 546/QĐ-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Sở Nội vụ Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Hòa Thành năm học 2021-2022.

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành thông báo việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng

Tổng số lượng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 cần tuyển dụng là 78 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Vị trí Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: 07.02.26): 21 chỉ tiêu;

Vị trí Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: 07.03.29): 19 chỉ tiêu;

Vị trí Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: 07.04.32): 23 chỉ tiêu (gồm: 2 Văn, 7 Toán, 3 Tin học, 4 Sinh học, 3 Lịch sử, 2 Địa lý, 2 Hóa học);

Vị trí Kế toán viên trung cấp (Mã số ngạch: 032): 5 chỉ tiêu;

Vị trí Y sỹ hạng IV (Mã số: 08.03.07): 10 chỉ tiêu.

2.  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

2.1 Đối tượng, điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo: thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010, cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

*  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

* Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với từng vị trí tuyển dụng

(Kèm theo Danh sách nhu cầu xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành)

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

+ 02 ảnh 4×6 cm (trong thời gian 06 tháng) và 02 phong bì, dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

+ Giấy khám sức khoẻ do Bệnh viện Đa khoa huyện (thị) trở lên cấp. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tây Ninh (báo in), Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành (https://hoathanh.tayninh.gov.vn).

Thời hạn tiếp nhận: từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 24/12/2021.

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoà Thành; địa chỉ: số 106 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh (liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 0276 3820141).

5.  Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

Hình thức và nội dung tuyển dụng

Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.  Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.  Vòng 2

Hình thức xét tuyển:

Đối với vị trí tuyển dụng là giáo viên: thí sinh thực hành soạn giáo án cho một tiết học dạy trên lớp theo chương trình giáo dục hiện hành, nội dung được thực hiện trên giấy viết.

Đối với vị trí tuyển dụng là nhân viên: thí sinh dự phỏng vấn trực tiếp một số nội dung về Luật Viên chức và chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi:

Thực hành: 90 phút.

Phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm (thi thực hành, phỏng vấn): 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi thực hành, phỏng vấn.

* Thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 12/2021. (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành)

– Địa điểm xét tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoà Thành; địa chỉ: số 106 đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.

* Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Bộ phận Tổ chức – Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoà Thành. (Địa chỉ: Số 106, đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh).

Điện thoại: (0276).3840784; (0276).3820141.

Ủy ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dự tuyển được biết.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hoathanh.tayninh.gov.vn