UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm học 2022 – 2023

11/07/2022

UBND thị xã Hồng Lĩnh thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

– Chỉ tiêu: 7 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

(1). 3 chỉ tiêu vị trí việc làm giáo viên mầm non; Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26.

(2). 4 chỉ tiêu vị trí việc làm giáo viên tiểu học (giáo viên văn hóa); Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 11/7/2022 đến ngày 9/8/2022 (ngày làm việc, trong giờ hành chính).

4. Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND thị xã Hồng Lĩnh. Địa chỉ: Số 102 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển được niêm yết tại bảng tin UBND thị xã Hồng Lĩnh; Cổng thông tin điện tử thị xã Hồng Lĩnh (http://honglinh.hatinh.gov.vn).

Nguồn tin: baohatinh.vn