UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

20/07/2022

UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/07/2022 đến hết ngày 18/08/2022

– Địa điểm:  Cơ quan tổ chức – nội vụ thị xã Nghĩa Lộ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghialo.yenbai.gov.vn