UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng Trưởng, Phó phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2021

08/01/2021

Căn cứ các quy định, các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2021 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

– Thí điểm thi tuyển chức danh Lãnh đạo cấp phòng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý;

– Nhằm đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý để lựa chọn được cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;

– Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của từng vị trí thi tuyển;

– Đề cao trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo UBKT trong việc phát hiện, đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia dự thi;

– Bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ trong thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ, công chức.

2. Vị trí, chức danh thí điểm thi tuyển

Thi 05 chức danh: 02 chức danh Trưởng Phòng nghiệp vụ; 03 chức danh Phó Trưởng phòng nghiệp vụ.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Đối tượng

– Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó phòng của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

– Cán bộ, công chức đang làm công tác kiểm tra, cán bộ của các đơn vị cấp tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các huyện, thị, thành ủy được quy hoạch chức danh tương đương nếu có nguyện vọng thi tuyển thì đăng ký tham gia dự tuyển.

3.2. Điều kiện, tiêu chuẩn

– Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

– Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (ưu tiên chuyên ngành phù hợp với chức danh dự tuyển);

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

– 03 năm liên tục (tính đến thời điểm thi tuyển) được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

– Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

– Quản lý nhà nước: Giữ ngạch chuyên viên trở lên;

– Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

– Trình độ tin học: Sử dụng thông thạo công nghệ thông tin.

4. Yêu cầu về hồ sơ

– Đơn xin đăng ký dự thi;

– Bản khai lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức xác nhận;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ);

– Bản tự nhận xét quá trình công tác, được cơ quan đơn vị đang công tác xác nhận (đến thời điểm dự thi);

– Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi công tác, cư trú;

– Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ tham gia dự thi;

– 02 phong bì (có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại).

5. Nội dung thi tuyển đối với các vị trí chức danh

– Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể tên Đề tài dự thi đến các cá nhân đăng ký dự thi khi có đủ điều kiện tiêu chuẩn.

– Đối với chức danh trưởng phòng tập trung vào công tác quản lý cấp phòng; chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm UBKT và Lãnh đạo phân công phụ trách trong việc tổ chức, điều hành phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng và công việc do Thường trực UBKT giao; đảm nhiệm một vị trí việc làm chuyên môn trong phòng.

– Người đăng ký dự thi được tìm hiểu thông tin đối với các chức danh dự thi.

6. Thời gian, địa điểm thi và nhận hồ sơ đăng ký

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ 21/12/2020 – 29/01/2021 (Hồ sơ gửi trực tiếp tại Phòng nghiệp vụ 3, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tỉnh ủy).

– Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

– Thời gian thi cụ thể sẽ có thông báo sau.

Nguồn tin: baobariavungtau.com.vn