UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020

25/08/2020

UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 142 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 30/09/2020

– Địa điểm: Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính, Tầng 1, 2 tòa nhà Viettel, 298 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020

UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020 UBND tỉnh Cà Mau tuyển dụng công chức năm 2020

Nguồn tin: vbdh.camau.gov.vn