UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận vào làm công chức và xét tuyển sinh viên năm 2022

18/01/2022

UBND tỉnh Cao Bằng tiếp nhận vào làm công chức và xét tuyển sinh viên năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 64 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 14/02/2022

– Địa điểm: Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, số 58 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Đơn đăng ký tiếp nhận công chức

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn